Posted by: khunpisuth | December 2, 2014

เรื่องเล่าจากฮอกไกโด

image

ที่เห็นชายหนุ่มแบกโคมเขียว ที่มีดาว 4 ดวงนั้น จะเล่าความหมายให้ฟังครับ ความสมานสามัคคี รักบ้านเกิดนั่น คนญี่ปุ่นคงอยู่ในระดับแนวหน้าที่ทำโดยไม่ต้องเสแสร้ง หรือจัดมหกรรมละลายงบเล่น ทุกอย่างถูกคิด ร่วมคิดและร่วมมือ เพื่อทุกฝ่าย เนื่องจากฮอกไกโดนั่นเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งดิน น้ำ และอากาศ จึงเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของคนในประเทศ การพบกันระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคจึงเกิดขึ้น โดยโครงการโคมเขียว ที่แขวนไว้หน้าร้านอาหารในท้องถิ่นที่บอกให้ทราบว่าร้านอาหารนี้ใช้วัตถุดิบของท้องถิ่น และเป็นวัตถุดิบที่มี เรื่องราว และตรวจสอบได้ ดาวบนโคมบอกถึงจำนวนวัตถุดิบที่ใช้ ถ้า 5 ดาวก็หมายความว่า ร้านนี้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นทั้งหมด คนพื้นบ้านก็จะสนับสนุนร้านดังกล่าว แถมยังมีการประชาสัมพันธุ์ให้เป็นร้านอาหารที่นักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นควรมาลิ้มลอง เป็นโครงการที่แบ่งปันประโยชน์ร่วมกันบน value chain อย่างกลมกลืน……ง่ายๆ ไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อน …..ไม่ต้องจัด events ….

จากฝาย..สู่ การมี….น้ำ….
การเรียนรู้ร่วมกัน ในการใช้ทรัพยากรอันจำกัด ไปสร้างและต่อเติมฐานคิด นำไปสู่ การพัฒนาผลผลิตจากการเรียนรู้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเดินทางของ…เวลา…ที่ยาวนาน…
เราจะเรียนรู้ที่จะรักษา สัมพันธภาพนี้ไปได้นานเท่าใด?….

image

Posted by: khunpisuth | May 31, 2013

ทดสอบจาก tablet

image

ทดสอบเพื่อ นำข้อมูลขึ้นระบบต่อครับ

20130312_094613

วันที่ 12 มีนาคม 2556 เนคเทค และ DECC ได้ร่วมประชุมกับสถาบันวิจัยพืชสวน เรื่องโครงการพัฒนาระบบโรงเรือนปิดพร้อมระบบควบคุม เพื่อพัฒนาการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกคุณภาพ และลดปัญหาด้านการจัดการศัตรูพืช หลังจากนั้นได้มีการประชุมเรื่องยุทธศาสตร์งานวิจัยกล้วยไม้ พ.ศ. 2555-2559 เพื่อบรรจุงานสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมกล้วยไม้ในส่วนของเนคเทคลงในแผนงานดังกล่าว

 

Posted by: khunpisuth | February 26, 2013

โครงการ GAP ลำไย

 

20130222_115056 20130222_120052

วันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2556 ได้ร่วมประชุมกับ ม.แม่โจ้ และ สวพ.1 ที่ ม.แม่โจ้ เรื่องโครงการ Mobile GAP Assessment ลำไย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาระบบ Mobile GAP Assessment System ที่ช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ CB มีความสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น

Posted by: khunpisuth | February 14, 2013

UAV กับการเกษตร

20130213_125220 20130213_125304

วันที่ 13 กุมภาพันธุ์ 2556 เนคเทคได้หารือร่วมกับ Dr.Nagai, AIT ในการพัฒนาการใช้งาน UAV กับการเกษตรร่วมกัน โดยเบื้องต้นได้มีการนำเอา UAV ไปใช้ทำแผนที่นาที่บ้านห้วยขมิ่้น จ.สระบุรี ในงานศึกษานวัตกรรมบริการการเกษตร

20130206_094724 20130206_122314 20130206_150835

วันที่ 6 กพ. 2556 กรมการข้าวได้เชิญ สวทช. สวก. และ วช. ไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เพื่อดูความพร้อมในการพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยข้าวครบวงจรต้นแบบ โดยการสนับสนุนของหน่วยงานที่ลงนามในสัตตยาบรรณยุทธศาสตร์วิจัยข้าวไทย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555

20130206_093506 (1) 20130206_150259 20130206_131840

20130201_100209 20130201_094637 20130201_122607

วันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2556 ได้ไป จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อไปเยี่ยมชมการทำงานโครงการ Smart Farmers/Smart Officers นำร่อง ที่ ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม และ ต.บางเตย อ.เมือง โดยช่วงเช้าได้เข้ารับฟังการบรรยานสรุปทิศทางและแนวทางของโครงการที่ ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้มีเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และเกษตรจังหวัด เป็นประธานการประชุม

20130201_133508 20130201_143652 20130201_145939

หลังจากนั้นได้เดินทางไปดูงานกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งที่ ต.บ้านช่อง อ.พนมสารคม ฟังแนวคิดของการเป็น Smart Farmers จากกลุ่มเกษตรกรที่ทำการเทศบาล  และไปดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษ หมู่ 3 บ้านหนองหว้า และสวนจามจุรีที่ปลูกต้นจามจุรีเพื่อเก็บใบที่ร่วงมาทำปุ๋ยขาย

20130201_153403 20130201_161335 20130201_162441

หลังจากนั้นเดินทางมาดูงานกลุ่มเกษตรกร ต.บางเตย อ.เมือง ที่มีการรวมกลุ่มและพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน และเปิดชุมชนที่มีคณะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้ความสนใจในการมาขี่จักรยานชมธรรมชาติและวิถีชีวิต

Posted by: khunpisuth | January 30, 2013

Mobile Application

เนคเทคได้จัดให้มีการประกวด Mobile Application ประจำปี 2556 เป็นการภายใน ในหัวข้อการแพทย์สาธารณสุข เกษตร และทั่วไป มีนักวิจัยส่งประกวด 17 เรื่อง เป็นด้านการเกษตร 6 เรื่องประกอบด้วย

  • การจัดการผักระบบไฮโดรโฟนิกส์สำหรับครัวเรือนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Hydroponic Manager)
  • การระบุชนิดของดอกไม้จากภาพด้วยลักษณะเด่นทางด้านสีและรูปร่างในโปรแกรมผึ้งใจสิงห์ (Identity type of flower from photo by color and shape features in Bee the Lion Application)
  • ระบบฟาร์ม-รู้ (Farm System)
  • โปรแกรมอ่านและบันทึกข้อมูลสำหรับเกษตรกร (Agriculture Meter & Data Logger Reader)
  • โปรแกรมการคำนวนการผสมปุ๋ยเคมี (Fertilizer Mixing Calculator)
  • โปรแกรมเก็บข้อมูลการผสมเทียมโค และกระบือ (Moo Moo Breeding)

ทั้งนี้จะมีการตัดสินการประกวดในวันที่ 26 กพ.นี้

Posted by: khunpisuth | January 27, 2013

GAP Technology Assessment Center (GTAC)

GAP center concept

เนคเทค โดย Smart Farm Flagship ได้เสนอ concept paper ในการสนับสนุนการทำงาน GAP สินค้าเกษตรของประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการอาหารคุณภาพของผู้บริโภคภายในประเทศและทั่วโลก โดยใช้เทคโนโลยี ICDT ที่พัฒนาโดยเนคเทคและพันธมิตร ในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงบริการกับหน้วยงานที่เกี่ยวข้องกับ GAP ผู้ผลิตที่เป็นเกษตรกร และผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ศูนย์ดังกล่าวจะช่วยให้การทำงานด้าน GAP ของประเทศอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน รวดเร็ว แม่นยำ สร้างมาตรฐานใหม่และ trust ให้สินค้าเกษตรไทย โครงการนี้อยู่ภายใต้กรอบงานบูรณาการกระทรวงวิทย์ในส่วน supply chain ข้าว

Older Posts »

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 46 other followers