ความมั่นคงด้านอาหาร

ปัจจุบันหลายๆ ประเทศให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตอาหาร และวิกฤตความอดอยากโลก จากข้อมูลของ FAO ระบุว่า ในปี 2552 ประชากรทั่วโลกกว่า 1.02 พันล้านคน 642 ล้านคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ในภาวะหิวโหย สำหรับประเทศไทยที่เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหาร 20 ลำดับแรก สำหรับสินค้า 50 รายการ  แต่กลับมีผู้หิวโหยอยู่ถึง 10.7 ล้านคน

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s