ความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 27 ธันวาคม 2553 รอง ผศอ.(อ.กว้าน) ได้เดินทางไปร่วมประชุมกับ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ถึงความเป็นไปได้ในการแสวงหาความร่วมมือในด้านการใช้เซนเซอร์กับการตรวจวัดคุณภาพดิน การพบปะกันในวันนี้นำไปสู่การนำทีมนักวิชาการดินจำนวน 20 คน มาหารือกับทีมวิจัยเนคเทคในวันที่ 25 มกราคม 2554 เพื่อนำทางไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์ในการตรวจวัดดินร่วมกัน เช่น เซนเซอร์ในการวัดหาค่า NPK, เซนเซอร์ในการวัดหาค่าโลหะหนักในดิน เป็นต้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s