ความร่วมมือกับกรมหม่อนไหม

ผลการประชุมความร่วมมือระหว่าง กรมหม่อนไหม กับ เนคเทค วันที่ 23 ธันวาคม 2553 มีประเด็นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆดังต่อไปนีื้

1.ระบบตรวจสอบและควบคุมโรงหม่อนไหม
1.1ระบบการควบคุมการให้น้ำหม่อน (เครื่องวัดความชื้นดิน ,อุณหภูมิ ,ความเข้มแสง
,ทิศทางลม และเวลาขึ้น-ลงของพระอาทิตย์)
1.2ระบบควบคุมโรงเลี้ยงไหม (ควบคุม ป้องกันและแก้ไขอัตโนมัติ
เชื่อมโยงระบบการรับ-ส่งข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้น โรค กล้องวงจรปิด)
2.อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานในโรงหม่อนไหม
2.1เครื่องฟักเทียม และภาชนะบรรจุ วัดอุณหภูมิน้ำ ความถ่วงจำเพาะ
ตั้งเวลาการทำงานอัตโนมัติ ภาชนะที่ใส่สามารถยกออกจากเครื่องฟักเที่ยม
เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานล้าง ทำความสะอาด และเก็บลักษาง่ายขึ้น
2.2เครื่องนับจำนวนไข่ไหม สำหรับการคัดเลือกแม่พันธ์
และสำหรับการจำหน่ายสายพันธ์สู่ชุมชน
2.3เครื่องตรวจสอบโรค(เชื้อโปโตซัว)
เพื่อคัดแยกแม่พันธ์ที่ติดเชื้อลดอัตราการตายของไข่ที่จำหน่ายให้เกษตรกร(ที่มีมูลค่า
3 ล้าน เป็นแค่เครื่องเตรียมตรวจสอบเท่านั้น)
2.4เครื่องคัดแยกเพศ (ที่มีมูลค่า 3 ล้าน
ดีดแม่พันธ์พ่อพันธ์แรงเกินไปทำให้ต้องยกเลิกการใช้งาน)
2.5เครื่องตรวจสอบคุณภาพผ้าไหมแท้ ไหมเทียม
3. แนวทางดำเนินการขั้นต่อไป
3.1จัดทำข้อเสนอโครงการฉบับย่อ ระบุถึงคุณสมบัติของผลงานที่ได้ เทคโนโลยีที่ใช้
ระยะเวลา รูปแบบการทำงาน(กรณีต้องทำงานร่วม) และงบประมาณที่ใช้
3.2ประชุมครั้งต่อไป ( ประมาณ27-30 ธ.ค. 53 ซึ่งทางกรมหม่อนไหมจะแจ้งกลับมาครับ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s