ความร่วมมือกับกรมหม่อนไหม

วันที่ 6 มกราคม 2554 ทีมงาน Smart Farm, TT และ DT ได้เข้าพบท่านอธิบดีกรมหม่อนไหมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ในการนี้ท่านอธิบดีได้มอบหมายแนวทางในการทำงานร่วมกัน พร้อมเชิญเนคเทคร่วมแสดงผลงานในวันเปิดตึกที่ทำการกรมหม่อนไหม ณ เกษตรกลาง บางเขน ในวันที่ 23 มกราคม 2554 ที่จะถึงนี้

อนึ่งประเด็นความร่วมมือระหว่างกันจะแบ่งเป็นสองระยะ

  • ระยะแรกในปี 2554 ทำการติดตั้งระบบนำร่อง ณ ศูนย์วิจัยหม่อนไหม จ.สระบุรี และ จ.นครราชสีมา
  • ระยะที่สอง ปี 2555-2557 กรอบงบประมาณ 20 ล้านบาท ทำวิจัยใน Supply Chain Management หม่อนและไหม

ระบบที่คาดว่าจะใช้ในโครงการประกอบด้วย

  1. แปลงหม่อน-ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก พร้อมระบบการควบคุมอัตโนมัติ ในแปลงหม่อน
  2. โรงเลี้ยงไข่-ระบบควบคุมอุณหภูมิและสถาวะวิกฤติต่อการพัฒนาไข่ไหม
  3. โรงเลี้ยงไหม-ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเลี้ยงไหม๖อุณหภูมิ ความชื้น)
  4. ระบบการตรวจสอบ Prebin อันเกิดจากเชื้อโปรโตซัวในพ่อแม่พันธุ์
  5. ระบบตรวจสอบคุณภาพ ไหมแท้ ไหมเทียม
  6. ระบบจัดเก็บลายผ้าไทย(มัดหมี่)
  7. ระบบ Knowledge management/Ontology
  8. ต้นแบบ Certified Silk Shop

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และอุตสาหกรรมไหมไทยให้กลับมาเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าเพิ่มและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก

ทั้งนี้ทีมนักวิจัยเนคเทค จะไปศึกษางานในพื้นที่อีกครั้งในวันที่ 18 มกราคม 2554

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s