กรมหม่อนไหมเยี่ยมเนคเทค

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 อธิบดีกรมหม่อนไหม และคณะ ประกอบด้วยรองอธิบดีและเจ้าหน้าที่ จำนวน 20 คน มาเยี่ยมชมและประชุมกรอบความร่วมมือระหว่างกรมหม่อนไหมและเนคเทคใน supply chain ของไหม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s