การประชุม SIG เกษตร

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 คณะทำงานกลุ่ม SIG เกษตร ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของรัฐ เอกชน ผู้แทนเกษตรกร ผู้ประกอบการ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้สำหรับการบริการที่จะเกิดขึ้นใน supply chain ของการเกษตร

(สามารถ download presentation ได้ที่ SRI-Smart Farm)

ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน สรุปประเด็นที่สำคัญคือ

  • ความสำคัญของข้อมูลเชิงบริหารต้นน้ำ กลางน้ำ และความต้องการด้านการตลาด
  • ความสำคัญของคุณภาพสินค้า
  • ความสำคัญของการผลิต เชิง supply management
  • ความสำคัญของ demand driven
  • ความสำคัญของการมี co-research ระหว่าง cluster ผู้ประกอบการและรัฐ

กลุ่มได้เลือกให้ คุณเปรม ณ สงขลา เป็นประธานกลุ่ม และนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2554

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s