การประชุมความร่วมมือเนคเทคกับกรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 25 มกราคม 2554 นายวุฒิชาติ สิริช่วยชู ผชช.ด้านสำรวจและจำแนกดิน เป็นผู้แทนรองอธิบดี(นายจรูญ ยกถาวร) นำคณะผู้บริหารและนักวิชาการจำนวน 18 คนเข้าร่วมประชุมกรอบความร่วมมือระหว่างกัน โดยกรมพัฒนาท่ดินได้นำเสนอบทบาทหน้าที่ของกรมฯ และนักวิจัยเนคเทคนำเสนอเทคโนโลยีที่สามารถนำไปปรับใช้กับงานของกรมฯได้

ประเด็นงานวิจัยที่กรมฯให้ความสนใจ ประกอบด้วย

  • อุปกรณ์ตรวจสารพิษตกค้างในดิน(โลหะหนัก)
  • อุปกรณ์ตรวจวัดภาคสนาม เช่น pH probe, DO meter, อุปกรณ์วัดค่าสีของใบเพื่อบอกปริมาณธาตุอาหารในพืช NPK sensors
  • อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบดิน ด้าน soil texture, particle size distribution, สีดินกับปริมาณอินทรีย์วัตถุ
  • sensors ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นดิน
  • Data integration การจัดการข้อมูลด้านการวิเคราะห์ดิน และระบบการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
  • Map server and data services
  • Sensors for land slide area
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s