ประชุมร่วมกับ สทอภ.

วันที่ 2 กพ. 2554 ได้เข้าประชุมกับ สทอภ.เรื่องความร่วมมือระหว่างกัน ดังนี้

 1. ปรับข้อความในร่าง MOU เล็กน้อยซึ่งฝ่ายกฏหมาย สทอภ.จะส่งกลับให้ สวทช.เพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งไม่ใช่ประเด็นหลัก
 2. ให้กำหนดกรอบเวลาการลงนามความร่วมมือระหว่างกันไว้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2554
 3. กำหนดให้มีโครงการความร่วมมือภายใต้กรอบ MOU นี้ 3 เรื่องหลักได้แก่
 • โครงการ การใช้ข้อมูลดาวเทียมประเมินความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ.2553 กิจกรรมการติดตามสถานการณ์และประเมินความเสียหายจาอุทกัยด้วยข้อมูลดาวเทียม สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
  • การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลดาวเทียมจากสถานีรับลาดกระบังมายัง สทอภ.แบบอัตโนมัติ
  • พัฒนาขั้นตอนการปรับแก้ความถูกต้องเชิงตำแหน่งของข้อมูลภาพดาวเทียม โดยใช้วิธี Image processing
  • พัฒนาระบบ web services เพื่อบริการข้อมูลแผนที่ด้วยโปรแกรม open source SDK(NASA World View) เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งอื่นซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ (DSS) สำหรับหน่วยงานในท้องถิ่น
  • การพัฒนาบุคลากร
 • โครงการ การศึกษาวิจัยเพื่อการประเมินผลผลิตพืชเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ(นำร่องสุพรรณบุรี) เป็นการใ้ model ทำนายผลผลิต DSSAT ที่นำเข้าข้อมูลจาก Radarsat II(LAI) วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจาก โทรมาตร(soil moisture, wind speed-direction, solar radiation, rain, humidity, temperature) ในโครงการนี้เนคเทคจะทำส่วน Images registration, Field server system ซึ่งต้องการติดตั้งประมาณ 20 จุด ในเบื้องต้นจะนำร่องที่ จ.สุพรรณบุรี

 • โครงการระบบการเฝ้าระวังปริมาณน้ำของพื้นที่ต้นน้ำและแม่น้ำสาขา เป็นโครงการที่จะทำเรื่องระบบการเฝ้าระวังดินถล่ม ซึ่งตรงกับหน้าที่หลักของกรมพัฒนาที่ดินเช่นกัน ซึ่งพรุ่งนี้ผมกับคุณตุ๊กจะเข้าไปพบ ผอ.ไพฑูรย์ กรมพัฒนาที่ดินที่ทำเรื่องนี้และเขาต้องการให้เนคเทคไปช่วยด้านเทคนิค

ในวันจันทร์ที่ 14 ทีมเนคเทคที่เกี่ยวข้องและ TT จะประชุมร่วมกันเพื่อทำรายละเอียดส่วนเทคนิคและงบประมาณ ส่ง สทอภ.ต่อไป

*** download ประเด็นจากการประชุม ***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s