ประชุมเรื่อง Ontology ข้าวกับทีมผู้เชี่ยวชาญข้าว

วันที่ 4 กพ. 2554 ทีมงาน Smart Farm และ HLT ได้ไปทำงานต่อกับทีมผู้เชี่ยวชาญข้าวที่กรมการข้าว เพื่อทำ Ontology ข้าวอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเชิงนโยบายยุทธศาสตร์และระบบสนับสนุนงานวิจัยด้านข้าวที่ วช.เป็นเจ้าภาพ สรุปประเด็นได้ดังนี้

  • ทำความตกลงเรื่อง categories และ keywords ในแต่ละด้าน
  • ใช้กรอบงานของ อ.ปัทมา เรื่องพันธุ์เป็นหลัก และให้ผู้ดูแลด้านการผลิต แปรรูป การจัดการหลังเก็บเกี่ยว และเศรษฐกิจการตลาดใช้รูปแบบเดียวกัน กำหนดกรอบงาน 2 สัปดาห์
  • ประสานกับทีม อ.สุภาวดี (ม.ศรีปทุม)  ในการทำ focus group 4 ภาค จะนัดหารือกันในวันที่ 9 กพ.(จ.พิษณุโลก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช และ สุพรรณบุรี)
  • ประสานนัด ผอ.สำนักวิจัยข้าว เพื่อเสนอโครงการวิจัยร่วม 3 เรื่องคือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการติดตามการเติบโตและผลผลิตข้าว การใช้เทคโนโลยีแสงในการตรวจสอบธาตุอาหารหลักในใบข้าว และความเป็นไปได้ในงานวิจัยด้านอื่นๆ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s