การหารือเตรียมการประชุม SIG เกษตร ครั้งที่ 2/2554

วันที่ 8 มกราคม 2554 ได้หารือร่วมกับคุณเปรม ณ สงขลา ประธานกลุ่ม SIG เกษตร ภายใต้ SRI Thailand ในการเตรียมการประชุม SIG เกษตร ครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 22 กุมภาพันธุ์ที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้

  • มีการประชุม SIG เกษตรทุกเดือน โดยเริ่มจากวันที่ 22 กพ. เป็นครั้งแรก
  • ให้คงรายชื่อกรรมการที่มาร่วมประชุม SIG เกษตร ครั้งที่ 1/2554 ไว้ตามยกร่าง เนื่องจากเป็นเวทีเปิดและไม่ได้เป็นทางการ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลได้ตามแต่ความเหมาะสม
  • ให้มีการหมุนเวียนของสถานที่จัดประชุมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้กับสมาชิกอื่นในกลุ่ม และเป็นการที่จะได้มาซึ่งโจทย์การทำงานที่กว้างขึ้น
  • ประสานนัดตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี เพื่อขอเข้าชมกิจการ เนื่องจากเป็นตลาดกลางที่ใหญ่และให้ความสำคัญต่อเรื่องคุณภาพมาตรฐานสินค้า
  • ใช้ SRI Smart Farm เป็น web กลางในการสื่อสารข้อมูล
  • จัดให้มีการสัมมนาประจำปี โดยเน้น theme ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรุ่นใหม่กับอนาคตการเกษตรไทย โดยประสานกับวาระการประชุม NECTEC ACE ของปีนี้
  • แจ้งการประชุมยุทธศาสตร์สับปะรด ที่ อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 25 มีนาคม 2554

อนึ่งในการประชุมนี้ อ.อัศนีย์ ก่อตระกูล (รอง ผศอ.)ได้ฝากเรื่องเวที SIG Agriculture ASEAN ที่จะเน้นการประสานงานกับประเทศในกลุ่มอาเซียน+3 ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s