แผนแม่บทงานวิจัยพืชผักและเครื่องเทศ

ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมทำแผนแม่บทงานวิจัยพืชผักและเครื่องเทศ ที่จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ที่ผ่านมานี้ ทางสถาบันฯได้จัดทำผลการระดมสมองดังกล่าว ตามเอกสารข้างล่างนี้

รายงานแผนแม่บทผักฉบับสมบูรณ์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s