เยี่ยมชมตลาดศรีเมือง

วันที่ 15 กุมภาพันธุ์ 2554, Smart Farm และ SIG เกษตร ได้ไปเยี่ยมชมตลาดผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี(ศรีเมือง) ณ อำเภอเมือง จ.ราชบุรี ตลาดศรีเมืองได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 ในพื้นที่ 85 ไร่  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ

  • ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคงและยั่งยืน
  • คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้สินค้าที่ปลอดภัยและราคาเป็นธรรม

ตลาดศรีเมืองมีห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพสินค้า มีการอบรมมาตรฐานการผลิต มีการจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรกร ที่รับตรวจสอบคุณภาพิน น้ำ และเมล็ดพันธุ์ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการรวมกลุ่มการผลิตผักคุณภาพ จำนวน 85 กลุ่ม ที่ต้องเน้นเรื่อง GAP และ KM

ทั้งนี้คุณนภินทร ศรีสรรพางค์ กรรมการผู้จัดการ ได้ให้การต้อนรับ ประเด็นที่ได้หารือร่วมกันประกอบด้วย

  • ความเป็นไปได้ในความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในระบบ traceability ของผัก โดยคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิต ที่จะนำร่อง
  • ระบบ logistics ผักและผลไม้
  • ระบบการตรวจสอบสารตกค้างในผัก(กลุ่ม organophosphase)
  • จมูกอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับตรวจสอบกลิ่น
  • ระบบปุ๋ยสั่งตัด
  • ระบบฐานข้อมูลสมาชิก ที่เชื่อมโยงกับระบบการจับภาพทะเบียนรถ

ทั้งนี้จะได้มีการหารือกันด้านเทคนิคต่อไป

ชมภาพได้ที่ https://picasaweb.google.com/khunpisuth/SriMuangWholesaleMarket#

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s