ความร่วมมือกับสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

วันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2554 เข้าพบ ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการร่วมทำวิจัยในหัวข้อต่อไปนี้

  1. ระบบการตรวจวัดธาตุอาหารในใบข้าวด้วยเทคโนโลยีแสง
  2. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการติดตามการเติบโตและการสุกแก่ของข้าว
  3. โครงการใช้ข้อมูลดาวเทียมเพื่อประเมินความเสียหายจากอุทกภัยและความแห้งแล้ง

ซึ่ง ผอ.สถาบันฯเห็นด้วยในหลักการ และมอบหมายให้ ผชช.กิ่งแก้ว ประสานการประชุมด้านเทคนิคและการร่วมทำกรอบงานต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s