ประชุมความร่วมมือกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 28 กุมภาพันธุ์ 2554, Smart Farm ประชุมร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องความร่วมมือระหว่างกัน 2 เรื่องประกอบด้วย

  • โครงการพัฒนาฐานความรู้เชิงความหมาย (Ontology) กล้วยไม้ และการเชื่อมต่อระบบการสืบค้นข้อมูล OrchidNet
  • โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบโรคกล้วยไม้อันเกิดจากเชื้อไฟท๊อปเทอร์ร่า ด้วยเทคนิค Image Processing

ซึ่งในส่วนของ Ontology กรมฯจะจัดประชุมประชาพิจารณ์ และสอบถามความต้องการของผู้ใช้ OrchidNet ในวันที่ 14 มีนาคม 2554  ที่กรมส่งเสริมการเกษตร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s