เยี่ยมกลุ่มผู้ปลูกข้าวสังข์หยด จ.พัทลุง

วันที่ 4 มีนาคม 2554 Smart Farm และคณะผู้ทำ Focus group ในโครงการวิจัยเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจงานวิจัยข้าว  ได้ไปเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านเขากลาง อ.ควนกาหลง จ.พัทลุง ซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงที่ได้รับเครื่องหมาย GI กลุ่มรับข้าวสังข์หยดจากสมาชิก มาสีและบรรจุ โดยมีโรงสีขนาด 5 และ 13 ตันข้าวเปลือก นอกจากผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยด GI แล้ว ยังใช้ประโยชน์ส่วนอื่นที่ได้จากการสี เช่น จมูกข้าวที่นำไปทำอาหารเสริมที่มีความต้องการสูง ปลายข้าวนำมาบดทำแป้งเพื่อนำไปทำขนมทองม้วนสุขภาพ เป็นต้น

ประเด็นงานวิจัยที่อยากได้รับการสนับสนุน

  • โปรแกรม และเครื่องแยกสีเมล็ด และคัดเมล็ด
  • ระบบตรวจสอบข้าวถูกต้องของสายพันธุ์
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s