เยี่ยมชมโรงงานขนมจีน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 3 มีนาคม 2554 Smart Farm พร้อมคณะทำ Focus Group โครงการ ได้ไปเยี่ยมชมโรงงานทำแป้งและเส้นขนมจีน ของกลุ่มคุณวิโรจน์ คงปัญญา ที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มนี้นับว่าเป็นผู้ผลิตแป้งขนมจีนรายใหญ่ของภาคใต้ ที่มีลูกค้าตั้งแต่เพชรบุรีถึงสงขลา มีกำลังการผลิตแป้งขนมจีนได้วันละ 500 กระสอบ  ข้าวที่ใช้ในการผลิตจะใช้ข้าวแข็ง ได้แก่ พันธุ์ชัยนาท 1 มาเล เชี้ยง ลูกลาย นำมาผสมกัน ปกติข้าว 1 กระสอบนำมาทำแป้งขนมจีนได้ 3 กระสอบ ราคาขายประมาณ 310 บาทต่อกระสอบ(20 กก.) แป้งขนมจีนที่ผลิตจากกลุ่มนี้สามารถเกบได้ 7 วัน เพราะมีเทคนิคการผลิตที่แตกต่างจากที่อื่น

กลุ่มมีสมาชิก 127 คน ดำเนินการมาแล้ว 14 ปี โดยใช้ทุนจากชุมชน คุณวิโรจน์ประธานกรรมการ ยังมีแนวคิดที่จะพัฒนาต่อยอดขนมจีนเมืองนคร เป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ที่ตลาดคนรุ่นใหม่ยอมรับ เช่น การผลิตเส้นแห้ง น้ำยากระป๋อง หรือ ผลิตภัณฑ์ขนมจีนน้ำยาแช่แข็งพร้อมรับประทาน เป็นต้น โดยพร้อมที่จะทำวิจัยกับหน่วยงานที่สนใจ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s