ประชุมร่วมคลัสเตอร์กล้วยไม้ราชบุรี

วันที่ 9 มีนาคม 2554 Smart Farm ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ: รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาคลัสเตอร์ไปสู่ความสำเร็จในการแข่งขัน กรณีศึกษาคลัสเตอร์กล้วยไม้ราชบุรี ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มกล้วยไม้ราชบุรี นครปฐม หน่วยราชการ ภาคเอกชน จำนวน 50 คน ในการประชุมดังกล่าวได้มีการกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของ Smart Farm กับคลัสเตอร์กล้วยไม้ราชบุรี ความร่วมมือนี้นับว่าเป็นก้าวกระโดดของการพัฒนาในระยะที่ 3 ของกลุ่ม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s