เปิดอาคารที่ทำการกรมหม่อนไหม

วันที่ 11 มีนาคม 2554 เนคเทคได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการกรมหม่อนไหม โดยมีรองผู้อำนวยการ อ.กว้าน สีตะธานี และคณะเข้าร่วมรับเสด็จและจัดแสดงผลงานกี่ทอผ้าอัตโนมัติ และสถานีตรวจอากาศ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s