การประชุม SIG เกษตร ครั้งที่ 2

วันที่ 17 มีนาคม 2554 Smart Farm ได้จัดให้มีการประชุม SIG เกษตร ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี โดยเน้นเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งและตรวจสอบย้อนกลับผัก ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองไร่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทีมงานผักกรมส่งเสริมการเกษตร อ.จาก ม.เกษตรศาสตร์กำแพงแสน ศูนย์วิจัย ม.ศรีปทุม นักวิจัยเนคเทค ทีม SRI สวทช.และคุณเปรม ณ สงขลา ประธานกลุ่ม SIG เกษตร

ที่ประชุมมีประเด็นหารือเพื่อพัฒนากรอบงานร่วมกันดังนี้

ช่วงบ่ายได้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มปลูกผักบ้านหนองไร่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ที่นำโดยคุณทักษิณ ปิยนุสรณ์ มีสมาชิกกลุ่ม 20 ราย มีพื้นที่รวมกันประมาณ 200 ไร่ ปลูก แตง คะน้า และถั่วสลับกัน มีการรวมตัวกันเพื่อทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต ควบคุมการใช้เคมีเกษตร เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s