โครงการวิจัยเชิงนโยบายยุทธศาสตร์งานวิจัยข้าวฯ

วันที่ 22 มีนาคม 2554 คณะนักวิจัยโครงการวิจัยเชิงนโยบายยุทธศาสตร์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจงานวิจัยข้าวได้เข้าพบ ผอ.สวก. เพื่อชี้แจงการทำงานที่ผ่านมา และหารือขั้นตอนที่จะเดินงานต่อ ทั้งนี้ได้เตรียมส่งมอบรายงานฉบับแรกตามกำหนด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s