ร่วมประชุม SRII Global Conference-Day 3

วันที่ 29 มีนาคม 2554 ทีมจากเนคเทคได้เข้าร่วมกาประชุม SRII Global Conference 2011 ณ โรงแรม Fremont, San Jose, California วันนี้เป็นการประชุม face-to-face ของกลุ่ม SIG และ National Chapter

ในช่วงเช้าเป็นการนำเสนอการทำงานของ SIGs ประกอบด้วย

 • Cloud Computing and Services นำเสนอโดย Sharad Singhal, HP
 • Telco/Mobile Services นำเสนอโดย Rickard Lundmark, Ericsson
 • Services Innovation, Engineering and Quality(SIEQ) นำเสนอโดย Arjun Natarajan, IBM Research
 • Health Care IT Services นำเสนอโดย Yan Chow, Kaiser Permanent Innovation and Advanced Technology
 • Intelligence Services and Information Management นำเสนอโดย Murray Chambell, IBM Research
 • University Research and New Curriculum นำเสนอโดย Rich Friedrich, HP
 • Cross Enterprise Collaboration(CeC)  นำเสนอโดย Daniel Oppenhiem, IBM Research
 • Future Mobile and Immersive Communication นำเสนอโดย John Apostolopoulos, HP
 • Nanotechnology Innovative Services นำเสนอโดย Spike Narayan, IBM Almaden

ในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอ SRII Global Chapter จากประเทศสมาชิก ประกอบด้วย

 • SRII India ให้ความสำคัญในด้าน health, Education, Financing, Rural services
 • SRII Thailand
 • SRII Vietnam
 • SRII Japan ในส่วนของญี่ปุ่นมีประเด็นที่น่าสนใจคือ เป็นการนำเสนอที่ structure งานได้ดี เห็นภาพทิศทางการทำงานที่ชัดเจน โดย SRII Japan กำหนดทิศทางไว้ที่จะ Re-design Economic/Social Services System ใหม่คือ
  • Innovate Japan
  • Realize Innovation
  • Connect Japan

กรอบงานของ SRII Japan ประกอบด้วย

 • Mobile services
 • Fusion of services and manufactures
 • Life innovation services
 • Green innovation services
 • Tourism services

แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อวันที่ 3 มีนาคม ทำให้ SRII Japan ต้องให้ความสำคัญเร่งด่วนด้าน ICT aspect กับ

 • Resilient Information Services
 • Country-side Communication Services
 • Sustainable Energy Services
 • Logistics and Road services
 • SRII Australia เน้นเรื่องการจัดการทรัพยากร ในหัวข้อ Environmental services opportunity for the information age: observation, integration, modeling, and visualization systems นำเสนอโดย Dr.Stuat Minchin, CSIRO โครงสร้างของงานจะเน้นการนำเสนอข้อมูลผ่าน mobile application ประกอบด้วย
  • sensorization system (raw data)
  • data integration
  • modeling and forecast system
  • reporting and visualization

ทั้งนี้ยังให้กรอบงานด้าน

 • Space based measurement(standardization, sharing, collaboration)
 • Computational services
 • Less traditional forecasting services
 • Model hosting and archive services
 • Model and data characterized services
 • Knowledge management services
 • Uncertainty management services
 • Location aware environmental services
 • SRII Germany มีกลุ่มทำงานอยู่แล้วชื่อ INSPIRE Germany ซึ่งกำลังพิจารณาการเข้าร่วม SRII Global มีแนวทางการทำงาน ดังนี้
  • Agenda setting
  • Community building
  • White paper เรื่อง Services productivity, Services ecosystem, Services engineering and sustainability
  • Deliverable ด้าน High-end workshop on promoting services innovation

ทั้วนี้ SRII Germany มีคำถามในการเข้าร่วมประกอบด้วย

 • Value proposition ระหว่าง INSPIRE กับ SRII
 • formal relationship SRII Global กับ National Chapter
 • free structure
 • relation to others association
 • SRII Spain


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s