ร่วมประชุม SRII Global Conference-Day 8

วันที่ 2 เมษายน 2554 ร่วมประชุม SRII Global Conference วันที่ 4 วันนี้มี Keynote ประกอบด้วย

  • Alex Zelinsky, Group Executive, CSIRO, Australia นำเสนอเรื่องที่จะตรงกับ Smart Farm ที่สุด คือหัวข้อ เกี่ยวกับ precision farming และ การจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

สามารถดูภาพ presentation บางส่วนได้จาก

https://picasaweb.google.com/khunpisuth/CSIRO#

  • Scott Weller,

VP, Office of the Chief Technologist, HP

สามารถดูภาพ presentation บางส่วนได้จาก

https://picasaweb.google.com/khunpisuth/HP#

หลังจากนั้นเป็น panel ในหัวข้อ Telco/Mobile services วิทยากรประกอบด้วย

  • Richard Lundmark,

Head of Services Research, Ericsson (Moderator)

  • Ammar Rayes,

Smart Services Technology, Cisco

สามารถดูภาพ presentation บางส่วนได้จาก

https://picasaweb.google.com/khunpisuth/CISCO#

  • Jeff Edlund, Chief Technologist, HP

สามารถดูภาพ presentation บางส่วนได้จาก

https://picasaweb.google.com/khunpisuth/HP#

Craig Farrell, CTO of Telecom, IBM

Vilho Raisanen, Research, Nokia-Siemens Networks

Ian Oppermann, Director, CSIRO’s ICT Center, Australia

ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ Service Innovation on Emerging Market ซึ่ง ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล รอง ผอ.เนคเทคได้ร่วมบรรยายด้วย

Bruno Di Leo, IBM General Manager,
Growth Markets: Keynote (Video)

Kris Gopalakrishnan, CEO Infosys
Technologies: Keynote (Video)

Phan Minh Tân, Director of Science
& Technology, Ho Chi Minh City, Vietnam

Scott Weller, VP, Office of Chief Technologist, HP

Jay Lee, Professor/Founding Director of NSF University/Industry Cooperative Research (IMS),
Univ. of Cincinnati

สามารถดูภาพจาก session นี้ได้จาก

https://picasaweb.google.com/khunpisuth/Emerging#

หลังจากนั้นเป็นพิธีปิดการประชุม SRII Global Conference โดย Krist Singh

ภาพพิธีปิดดูได้จาก

https://picasaweb.google.com/khunpisuth/SRIIClosing#

ภาพจาก Reception dinner ดูได้จาก

https://picasaweb.google.com/khunpisuth/SRIIReception#

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s