ประชุมร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 11 เมษายน 2554   ทีมเนคเทคนำโดย รอง ผศอ. ดร.กว้าน สีตะธานี ร่วมประชุมกับนักวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเดินงานในส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งประกอบด้วย 6 โครงการด้วยกัน คือ

  • การป้องกันและเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม เป็นการใช้ sensors ร่วมศึกษาปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เสี่ยง และปริมาณการอุ้มน้ำของดิน เวลาที่ดินจะอุ้มน้ำเต็มที่ ในพื้นที่ศึกษา เป็นลักษณะของ งานวิจัยร่วม
  • การพัฒนาชุดตรวจสอบดิน คือ หัววัด K และ pH meter เป็นการร่วมศึกษา ชุดอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ กรมฯจะใช้ประดญชน์ในหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ และหมอดินในอนาคต
  • อุปกรณ์ด้าน Image processing สำหรับศึกษา pore size distributionสำหรับภาคสนาม ที่ใช้ในการสำรวจทำแผนที่ดิน pore size distribution จะบอกถึงขนาดช่องว่างในดินที่เป็นความสามารถในการกักเก็บน้ำและสารอาหาร จะเป็นลักษณะจ้างพัฒนาอุปกรณ์และโปรแกรม
  • อุปกรณ์ที่ใช้จำแนก สี และเนื้อดิน ใช้เทคโนโลยี Image processing หรือ NIR
  • ระบบการจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ดิน
  • ระบบควบคุมการให้น้ำและสารอาหารในโรงเรือน

ทั้งนี้จะนัดหารือรายละเอียดทางเทคนิคเพื่อร่างโครงการร่วมกันหลังสงกรานต์ และส่งโครงการให้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินพิจารณาต่อในช่วงปลายเดือนนี้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s