ระบบประมาณการผลผลิตข้าว

 

วันที่ 20 เมษายน 2554 ได้เข้าร่วมประชุมกับ สทอภ. JAXA(Japan Aerospace Exploration Agency), Kyoto University, RESTEC(Remote Sensing Technology Center of Japan), NEC Corporation, Mitsubishi Electrics,  กรมอุตุนิยมวิทยา และ กรมการข้าว เพื่อร่วมมือวิจัยระบบประมาณการผลผลิตข้าว ในพื้นที่ rainfed จ.ขอนแก่น และพื้นที่ชลประทาน จ.สุพรณบุรี ซึ่งในขณะนี้ทีมวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นร่วมกับ มข.ทำการศึกษาเรื่องนี้อยู่และใช้ prediction model จาก JAXA และ Field Server จาก U. of Tokyo ในส่วนพื้นที่ศึกษา จ.สุพรรณบุรี สทอภ. ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี และเนคเทค จะเป็นทีมวิจัย โดยใช้ model: DSSAT โมเดล JAXA ทำการศึกษาเปรียบเทียบ และใช้ Field Server ของเนคเทค จำนวน 4 ชุด ติดตั้งในพื้นที่ศึกษา 4 แปลงด้วยกัน คณะทำงานกำหนดให้วันที่ 13-15 มิถุนายน 2554 เป็นเวลาการสัมมนาแสดงผลการศึกษาเบื้องต้นต่อสาธารณะ

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือวิจัยระหว่างเนคเทคกับ สทอภ.ด้วย

ทีมจากญี่ปุ่น ประกอบด้วย

  • Dr.Koki Homma, Assistant Prof., Crop Science, Graduate School of Agriculture, Kyoto University
  • Dr. Shinichi Sobue, Planning manager, Earth Observation Research Center(EORC), Space Applications Mission Directorate, JAXA
  • Shinichi Mizumoto, Director, Bangkok Office, JAXA
  • Dr. Masahiko Honzawa, Senior Research Scientist, Representative for Thailand, RESTEC
  • Akira Mukaida, Senior Research Scientist, ALOS data analysis and research project group, RESTEC
  • Minoru Ueda, Deputy General Manager, Marketing and Business Development, Civil and Commercial Space Department, Space System Division, Mitsubishi Electric, Japan
  • Ryo Saito, Assistant Manager, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Systems Dept’, NEC Japan
  • Kentaro Sakagami, General Manager, Satellite Systems and Equipment, NEC Japan
  • Dr. Shigeki Kuzuoka, Technology Executive, Space Systems Division, NEC, Japan
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s