ประชุมร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 26 เมษายน 2554 รอง ผศอ. อ.กว้าน สีตะธานี และคณะได้เข้าพบ ผอ.สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เพื่อหารือถึงความร่วมมือระหว่างเนคเทคกับกรมฯ ทั้งนี้กรมฯได้เชิญเนคเทคเข้าร่วมแสดงผลงานในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554  ที่จะจัดขึ้น ณ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่  9 พย. 2554 ถึง 15 กพ. 2555 ใน Theme: Greenitude-Reducing Global Warming to Save Planet Earth and to Improve Quality of Life ซึ่งกรมฯจะได้เชิญมาเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากนั้นได้เข้าพบนักวิจัยด้านวัตถุมีพิษทางการเกษตร ที่สำนักพัฒนาปัจจัยการผลิต กรมวิชาการเกษตร เรื่องความร่วมมือในการวิจัย sensors ที่ใช้ตรวจวัดสารพิษตกค้างทางการเกษตร และการตรวจวัดการเจือปนของวัตถุมีพิษทางการเกษตร

ประเด็นจากการประชุม

Minite Meeting_กรมวิชาการเกษตร (20110426)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s