ร่วมเสวนากล้วยไม้

วันที่ 27 เมษายน 2554 รอง ผศอ. อ.อัศนีย์ ก่อตระกูลและ Smart Farm ได้เข้าร่วมการเสวนากล้วยไม้ ที่จะดโดยคณะเกษตร มก.กำแพงแสน เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่สนับสนุนการทำงานของ Cluster กล้วยไม้ราชบุรี  การนำเสนอประกอบด้วย

  • คุณภาพกล้วยไม้หวายตัดดอกเพื่อการส่งออก โดย อ.วชิรญา อิ่มสบาย มก.เป็นงานวิจัยที่ใช้สาร 1-MCP ในการช่วยดูดซับ ethylene เพื่อช่วยลดจำนวนดอกร่วงและยึดอายูการขนส่งกล้วยไม้ ทำให้สามารถขนส่งกล้วยไม้ไปตลาดจีนโดยทางรถได้(presentation: http://www.slideshare.net/pisuth/orchid-quality-april-2011)

  • การ monitoring การเกิดโรคในสวนกล้วยไม้และการ predict การระบาดของโรค โดย อ.สมศิริ แสงโชติ มก. เป็นงานที่ใช้ Field Server ของเนคเทค ในการเก็บข้อมูลสภาพอากาศ(presentation: http://www.slideshare.net/pisuth/ss-7760555)

  • บทเรียนการพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี โดย อ.พรหมพิไล คุณาพันธุ์ IMET (presentation:http://www.slideshare.net/pisuth/27-april1)

  • ยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก โดย คุณชัญญา เลขาคณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร (presentation: http://www.slideshare.net/pisuth/orchid-export-strategy)
  • การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุหวายเพื่อใช้ในการตัดดอกและคลัสเตอร์กล้วยไม้ โดยคุณจิตติ รัตนเพียรชัย ศูนย์บ่งเพาะอาชีพกล้วยไม้ ระพี สาคริก (เอกสาร orchid cluster competitive)

สรุปปิดท้ายโดยคุณสุวิทชัย แสงเทียน ประธานคลัสเอร์กล้วยไม้ราชบุรี ซึ่งจะนัด roadmap งานวิจัยร่วมกัน โดยมี อ.จุลภาค คุ้นวงศ์ เกษตร กำแพงแสน เป็นแกนกลาง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s