สัมมนาวิทยาการบริการและการประยุกต์

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ร่วมสัมมนาวิทยาการบริการและการประยุกต์ (Services Science and Its Application) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ การสัมมนาจัดขึ้นเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่องของการจัดทำหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิทยาการบริการ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย(AIT), สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(SIIT) และ JAIST ประเทศญี่ปุ่น หัวข้อการสัมมนาประกอบด้วย

 • อ.วิลาศ วูวงศ์ AIT บรรยายหัวข้อ วิทยาการบริการและการประยุกต์
 • อ.อัศนีย์ ก่อตระกูล บรรยายหัวข้อ Service Research Innovation Thailand
 • ดร.เทพชัย แนะนำโครงการปริญญาเอก Dual Program in Service Science
 • การเสวนา เศรษฐกิจบริการและปัญหาของการพัฒนาระบบบริการในประเทศไทย โดย
  • อ.มนู อรดีดลเชษฐ์ ม.ศรีปทุม
  • พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ รพ.บำรุงราษฏร์
  • มล.ชาญโชติ ชมพูนุท ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
  • นายลือชัย สุดสาคร บริษัท ปตท.
  • นส.กุหลาบ กิมศรี บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

ในส่วน SIG เกษตร ได้เตรียมการประสานกับ อ.มนู อรดีดลเชษฐ์ เพื่อเชิญร่วมทำความชัดเจนของ Services Science Innovation ในภาคเกษตร โดยร่วมทำกับ Service Informatics Platform และ Service Research Innovation Platform ของเนคเทคและ สวทช.ที่จะนำร่องงานวิจัยด้านวิทยาการบริการการเกษตรต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s