ประชุมสรุปงานกับ ธกส.

วันที่ 12 พค. 2554 เนคเทคและสำนักวิจัย ธกส. ได้ประชุมสรุปกรอบงานโครงการนำร่องสำหรับ ธกส.ร่วมกัน โครงการดังกล่าวจะช่วยปรับระบบข้อมูลเพื่อเกษตรกร ของ ธกส. สามารถตอบสนองการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการดังกล่าวสามารถเริ่มดำเนินการได้ในเดือนมิถุนายนนี้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s