ประชุมร่วม วช.

วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 Smart Farm, SRI Platform และ Services Informatics Platform ได้เข้าพบเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เพื่อนำเสนอแผนการทำงาน Smart Farm ของเนคเทค และแสวงหาความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน เนื่องจากทาง วช.มีแผนการจัดตั้ง ศูนย์ข้อสนเทศด้านการเกษตร ขึ้นเพื่อบริหารข้อมูลการเกษตรเชิงบูรณาการและการนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงการวิจัย และปรับปรุงมาตรฐานในห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรของประเทศ ทั้งนี้มีพืชที่จะต้องทำทั้งหมด 32 ชนิด แต่จะทำนำร่อง 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ใน 2 ปีแรก วช.จะได้นัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือกันต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s