ร่วมฟังการบรรยาย New Frontier in Rice Science and Technology

วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ทีมงานยุทธศาสตร์งานวิจัยข้าว ได้ร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ Future Trends in rice and rice science โดย Dr.Achim  Dobermann, DDG(Research), International Rice Research Institute(IRRI) มีประเด็นที่ผู้บรรยายทิ้งไว้ให้คิดคือ

  • World rice demand will remain strong
  • World rice supply will largely depend on increasing yield; it is vulnerable to climate,
  • Protecting the poor from the impacts of climate change is a responsibility of everyone
  • Scientific solutions exist to cope with future needs
  • Asia needs to provide leadership at all levels

ในโอกาสนี้ Smart Farm ได้เรียนเชิญ DDG, IRRI มาเป็นหนึ่งใน keynote speaker ในการประชุม NECTEC ACE เดือนกันยายนนี้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s