การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วันที่ 14 มิถุนายน 2554 Smart Farm ประชุมร่วมกับ Digitize Thailand เพื่อร่วมกันจัดทำชุดโครงการ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เสนอของบประมาณสนับสนุนปี 2555 จาก วช. โดยเลือกการท่องเที่ยวสวนกล้วยไม้ ในเส้นทางบางเลน กำแพงแสน จ.นครปฐม ในเบื้องต้นผู้ร่วมงานประกอบด้วย กระทรวงวัฒนธรรม กลุ่มกล้วยไม้ราชบุรี สมาคมมัคคุเทศน์แห้งประเทศไทย และกรมส่งเสริมการเกษตร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s