การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อการเกษตร

วันที่ 8 มิถุนายน 2554 Smart Farm และทีม TMEC ได้ไปเยี่ยมสวนมะละกอที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นแปลงมะละกอที่ทดลองปลูกในสภาพเรือนโรงเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องไวรัสมะละกอ ทางเนคเทคจะติดตั้งอุปกรณ์ sensors เพื่อวัดค่าสิ่งแวดล้อมในโรงเรือน เช่น อุณหภูมิ แสง ความชื้น เป็นต้น โดยวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับ การเติบโตของมะละกอในแต่ละระยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพอากาศกับการปรับตัวของพืชเศรษฐกิจ เพื่อขยายผลให้เกษตรกรทั่วไปในระยะต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s