SRI Thailand

วันที่ 10 มิถุนายน 2554 ประชุมจัดทำข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการนวัตกรรมการวิจัยบริการประเทศไทย ครั้งที่ 1 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน นี้ ทั้งนี้  Smart Farm จะนำเสนอความก้าวหน้าของคณะทำงานกลุ่มเกษตร (SIG) ในการประชุมดังกล่าว

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s