การปรับตัวภาคเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันที่ 17 มิถุนายน 2554 ร่วมประชุมโครงการประเมินความต้องการเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศประเทศไทย: ผลกระทบต่อภาคการเกษตร ที่อาคารโยธี จัดโดย สวทน.ร่วมกับ สวทช. เป็นการระดมความคิดเห็นในประเด็นของเทคโนโลยี ด้านการผลิต การจัดการ และการคาดการณ์ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNFCC เนคเทค โดย Smart Farm และ EST นำเสนอเทคโนโลยีเกี่ยวกับการตรวจวัด parameters ในการผลิต และ resilient information services เน้นการพัฒนาเครือข่ายคนที่ได้รับผลกระทบด้านความรู้และเครื่องมือที่จะรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เอกสารประกอบการประชุม

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s