การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2554 Smart Farm ร่วมกับ Digitized Thailand ประชุมจัดทำยกร่าง โครงการบูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย สมาคมมัคคุเทศน์แห่งประเทศไทย สทอภ. มหาวิทยาลัยศิลปากร(สนามจันทน์) กลุ่มกล้วยไม้ราชบุรี วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และกรมส่งเสริมการเกษตร เป้าหมายจะทำเส้นทางท่องเที่ยวเขตนครปฐมเน้นสวนกล้วยไม้ สถานที่ด้านวัฒนธรรม ที่พัก ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก โดยโครงการประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน ได้แก่

ผู้พัฒนาระบบประกอบด้วย

  • เนคเทค
  • สทอภ.
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ลงข้อมูล

  • กลุ่มกล้วยไม้ราชบุรี
  • กลุ่มผู้ประกอบการ
  • วัฒนธรรมจังหวัด

ผู้ใช้ข้อมูล

  • สมาคมมัคคุเทศน์

โครงการนี้จะเสนอของบดำเนินการจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2555 ต่อไป

ดู mindmap โครงการได้ที่ agrotourism

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s