ระบบสนับสนุนการบริการวิเคราะห์ดิน

วันที่ 23 มิถุนายน 2554 นักวิจัยเนคเทคประชุมร่วมกับสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาดิน กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อรวบรวมข้อมูลและความต้องการของนักวิจัยของสำนักฯ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบดินของ 6 ส่วนงาน ประกอบด้วย

  1. ส่วนวิจัยเคมีดิน
  2. ส่วนวิทยบริการ
  3. ส่วนวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน
  4. ส่วนวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน
  5. ส่วนวิจัยกายภาพดิน
  6. ส่วนวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน

ทั้งนี้ระบบสามารถรองรับการทำงานของศูนย์ฯ 12 ศูนย์ทั่วประเทศได้ด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s