พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกรมหม่อนไหม

 

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2554 มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมหม่อนไหม โดยนายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ อธิบดีกรมหม่อนไหมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยมี ผศอ. เป็นผู้ลงนาม มีนางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานสักขีพยาน ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวมีงานที่ Smart Farm ร่วมกับ DT ดำเนินการในปี 2554-2555 ในโครงการ Smart Silk Shop ทั้งหมดจำนวน 7 โครงการ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s