เครื่องวัดไนโตรเจนในใบข้าว

วันที่ 12 กค. 2554 เนคเทคได้สาธิตเครื่องวัดไนโตรเจนในใบข้าว ที่ใช้เทคโนโลยีแสง โดยมาตรฐานการวัดสีใบข้าวนี้อ้างอิงตามค่ามาตรฐานสีใบข้าวของ สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ(IRRI) 6 ระดับ เครื่องดังกล่าวช่วยให้การวัดค่าสีใบข้าวมีความแม่นยำ ไม่ขึ้นกับสายตาของคนวัดและปริมาณแสงในขณะนั้น กรมการข้าวจะทดสอบอุปกรณ์นี้เพื่อเปรียบเทียบกับ IRRI color chart และการนำไปปรับใช้ในการศึกษาการเติบโตของข้าวในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s