ทิศทางความร่วมมือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

วันที่ 13 กค. 2554 ได้เข้าพบและแลกเปลี่ยนกับนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ถึงประเด็นการให้ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกับอุตสาหกรรมข้าวไทย ซึ่งมีแนวทางที่สามารถร่วมกันดำเนินการเพื่อการพัฒนาผลิตภาพข้าวไทยให้ยั่งยืนได้ หลายทาง สำหรับการนำร่องที่จะต้องพิจารณาร่วมกันต่อไปคือเรื่อง

  • การใช้เทคโนโลยีแสงในการแยกการปนของเมล็ดข้าวปทุมธานี 1 จากข้าวหอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นความต้องการที่จะรักษามาตรฐานคุณภาพและตลาดของข้าวชนิดนี้ไว้
  • ระบบ traceability ที่สามารถติดตามการนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านสู่กระบวนการจำหน่าย เพื่อรองรับการเป็น rice hub เมื่อประกาศใช้ AEC
  • มีระบบ traceability สำหรับข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อสร้างตลาด premium ใหม่

ทั้งนี้ควรเชิญสมาคมโรงสีฯ และกรมการข้าว เข้าร่วมดำเนินการด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s