ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 4 สิงหาคม 2554 เนคเทคได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในกรอบการทำงานร่วมกัน 2 เรื่องคือ

  1. โครงการพัฒนาระบบให้บริการความรู้กล้วยไม้เชิงความหมายผ่านเว็บไซต์ออร์คิดเน็ต และ
  2. โครงการการจำแนกโรคในกล้วยไม้สกุลหวาย โดยใช้ภาพถ่าย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s