ประชุมร่วมกับ AIT

วันที่ 18 สิงหาคม 2554 สืบเนื่องจากการลงนามในความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับ สทอภ. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา วันนี้ได้มีการประชุมเพื่อทำโครงการร่วมกันตามแนวทางที่ผู้บริหารทั้งสององค์กรได้กำหนดทิศทางไว้ ได้แก่

  • ระบบตรวจวัดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม
  • การศึกษาวัสดุคลุมหน้าดินเพื่อลดความเสียหายจากดินถล่ม
  • การศึกษาการใช้ UAV และ dynamic sensors ในพื้นที่ประสบภัย
  • โครงการจัดทำ dynamic model และการใช้ UAV สำหรับ hopper burn
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s