พบอธิบดีกรมหม่อนไหม

วันที่ 19 สิงหาคม2554 ทีมงานเนคเทคได้เข้าพบท่านอธิบดีกรมหม่อนไหม เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าในการทำงานภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งในปี 2554-2556 นั้น มีโครงการที่จะร่วมทำทั้งหมด 12 โครงการด้วยกัน ภายใต้แนวคิด Smart Silk Shop

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s