การประชุม Climate Change Technology Needs Assessment for Thailand

วันที่ 24  สิงหาคม 2554 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในโครงการ Climate Change Technology Needs Assessment for Thailand เพื่อหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกับ

ในการประชุมดังกล่าวจะนำข้อคิดเห็นไปสู่กระบวนการทำ Action plan เพื่อเสนอ CEF ในการขอทุนสนับสนุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในระยะต่อไป สำหรับด้านการเกษตรนั้นมีกรอบการคัดเลือกเทคโนโลยีโดยดูจาก(เอกสารประกอบ  TNA Project Overview-STI

  • Impact of technology ด้าน potential benefit/opportunity loss, cost-benefit/cost-effectiveness
  • Technology capability ด้าน R&D and technology based capability, Technology absorption, Technology diffusion
  • Policy and regulation
  • Public perception & Farmers acceptance

ทั้งนี้ได้คัดเลือกเทคโนโลยี 3 ด้านด้วยกัน ประกอบด้วย

  1. Forecasting and Early warning(information and simulation model)
  2. Crop improvement
  3. Precision farming (GIS/RS/DSS/ sensors)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s