ความร่วมมือกับ ธกส.

วันที่ 29 สิงหาคม 2554 ทีมงาน Smart Farm ได้ประชุมกับทีมงานสำนักวิจัย ธกส. เพื่อเดินงานโครงการความร่วมมือในโครงการจัดทำระบบสนับสนุนการบริการข้อมูลผู้บริหาร ซึ่งระบบดังกล่าวจะเป็นการนำเทคโนโลยีที่เนคเทคมีอยู่ไปปรับใช้ในระบบบริหารข้อมูลฐานข้อมูลลูกค้า ธกส. ประกอบด้วย

  • ระบบการถาม ตอบด้วยภาษาธรรมชาติ
  • ระบบการออกรายงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
  • ระบบการนำเสนอข้อมูลลูกค้าบน Google API

อนึ่งจากการพัฒนาระบบดังกล่าวในระยะแรก (6 เดือน) จะต่อด้วยการพัฒนาระบบ KM พืชเศรษฐกิจหลักที่จะบริการต่อกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ (จากข้อมูลระยะแรก) และการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติ การระบาดของศัตรูพืช ให้กับลูกค้า (ใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากหน่วยงานอื่น) และการพัฒนาหลักสูตรอบรมเกษตรกรที่พักชำระหนี้ ในระยะต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s