ความร่วมมือกับ มกอช.

วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ได้เข้าพบ ผอ.พรพรหม ศูนย์สารสนเทศ มกอช.เพื่อ update ความก้าวหน้าในงานด้าน traceability สินค้าเกษตร ซึ่งประกอบด้วย

  • traceability website for consumer ตัวอย่างนำร่องคือ web สหกรณ์ท่ายางที่ส่งกล้วยหอมทองไปญี่ปุ่น
  • electronic traceability pilot ในด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง มีการนำร่องในข้าวโพดฝักอ่อน ไก่เนื้อ กุ้ง และปลานิล
  • fruits and vegetables traceability system นำร่อง 32 พืช
  • application for global location number and EPCIS
  • application for RFID in internal traceability นำร่องกับโครงการหลวง
  • application for traceability information for logistics management นำร่องโดยภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มก.
  • traceability system for non-food item นำร่องกับไหมลำพูน
  • traceability information system for SME

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s