มิติใหม่ของการพัฒนาโซ่อุปทานด้วยแนวคิด Service Research Innovation

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน NECTEC ACE 2011 หรือการประชุมวิชาการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายนนี้ ที่ ห้องบางกอกคอนเวนท์ชั่น โรงแรมโซฟิเทลเซนทาร่าแกรด์ ลาดพร้าว โดยเฉพาะในวันที่ 15 กันยายน จะเป็น session ของ Smart Farm ที่เริ่มเวลา 9.00 น.ด้วยการบรรยายพิเศษของ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ในหัวข้อ มิติใหม่ของการพัฒนาโซ่อุปทานด้วย Services Supply Chain ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ จาก ผู้อำนวยการ FAO กรุงเทพฯ Dr. Hiroyuki Konuma ในหัวข้อ Services Supply Chain for Regional Food Security ตามด้วยการเสวนาในประเด็น Services Supply Chain in Thai Agro-industry โดย

    • ดร.ภาสกร ประถมบุตรศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
    • คุณสหัส รัตนะโสภณชัยผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยด้านอาหาร และการประกันคุณภาพกลาง เครือเบทาโกร
    • คุณศักดิ์ดา ขันติพะโลที่ปรึกษาสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด
    • คุณสุทวิชัย แสงเทียน ประธานกลุ่มกล้วยไม้ราชบุรี
    • ดำเนินการอภิปราย โดย คุณเปรม ณ สงขลา กรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นอกจากนี้ทุกท่านจะได้หาความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีเซนเซอร์กับการเกษตร แนวคิด Precision Farming เป็นต้น

งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายกรุณาลงทะเบียนได้ที่

http://www.nectec.or.th/ace2011/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s