ระบบสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

ผลการประชุมร่วมกันระหว่าง CPMO กับ เนคเทค ในการสนับสนุนการพัฒนาผลผลิตมันสำปะหลัง ภายใต้ Cluster อาหาและเกษตร สวทช. มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการใน 3 ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย

  • ระบบจัดการความรู้มันสำปะหลัง ทั้งด้านเขตกรรม และการระบาดศัตรูพืช(เพลี้ยแป้ง)
  • ระบบการบริหารข้อมูลศักยภาพดินบนแผนที่
  • อุปกรณ์ภาคสนามในการตรวจสอบปริมาณสารอาหารในดิน และเครื่องผสมสูตรปุ๋ย

ทั้งนี้ สวทช.จะทำงานร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและภาคเอกชน สมาชิกสหกรณ์ ในพื้นที่ศึกษา จ.นครราชสีมา ซึ่งงานบางส่วนจะนำเสนอในรูปแบบของการบริการอีกทางหนึ่ง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s