ความร่วมมือกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 6 มกราคม 2012 Smart Farm ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เพื่อร่วมมือกันดำเนินงานในกรอบงานด้านการเกษตร(ระบบการรับจำนำข้าว)  และการจัดการภายใต้ภัยพิบัติ โดยดู business scenario ต้นน้ำถึงปลายน้ำที่ตอบโจทย์ของประเทศ สร้างให้เกิด value network และ value constellation ทั้งนี้จะช่วยกันทำเรื่อง data standardization และระบบ verification

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s