ก้าวไปกับนวัตกรรมบริการ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 เนคเทคได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Service & Value Network Design in a Service Science Context ที่เน้นการสร้างการเรียนรู้ในนวัตกรรมบริการด้านสาธารณสุข และเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรได้เลือกหัวข้อ ปุ๋ยสั่งตัด มาเป็นโจทย์ในการศึกษารูปแบบของการบริการ การอบรมฯครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.มนู อรดีดลเชษฐ์ ประธานนโยบายไอซีที มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้บรรยาย

(ดูภาพบรรยากาศการอบรมฯ ได้ที่ https://picasaweb.google.com/114985672188295683818/SRIWorkshop )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s